klimatizácia


Certifikáty - Osvedšenia

f-plyny

Certifikát 13 133

Osvedcenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Pri zakúpení akéhokoľvek výrobku je zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

Pri reklamácií zariadenia je potrebné zaslať na adresu firmy písomné vyjadrenie, alebo na našu meilovú adresu el-mont@inmail.sk . Reklamácia musí obsahovať:

  • faktúru o kúpe zariadenia
  • adresu reklamujúceho
  • podrobný popis zistenej závady na zariadení
  • kontaktné informácie na organizáciu, ktorá montáž prevádzala
  • vypisaný a potvrdený montážny list
  • údaje o klimatizácii ( značka, typ)

Pri nefunkčnosti zariadenia sa obráťte najprv na firmu, ktorá Vám toto zariadenie montovala, pokiaľ je v záručnej dobe. Ak firma zistí, že sa jedná o vadu samotného zariadenia bude Vám toto zariadenie vymenené, po posúdení našim technikom.

V prípade, že závada bude spôsobená neodbornou montážou, následkom čoho sa prejavila chyba na zariadení, nebude možné takéto zariadenie vyreklamovať.

Záverečné ustanovenie

Dodávateľ, zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky a tieto nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na tejto internetovej stránke. Všetky platobné podmienky, dodacie podmienky, E-shop, sú platné pre objednávateľa v deň odoslania jeho objednávky.

MmE1MjA