klimatizácia


Certifikáty - Osvedšenia

f-plyny

Certifikát 13 133

Osvedcenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

1.1 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dohodnuté dielo objednávateľovi tak, ako sa vopred medzi sebou dohodnú v stanovenom termíne.

1.2 Dodávateľ berie na vedomie, že dielo bude vykonané profesionálne, odborne, čisto a starostlivo, budú odskúšané všetky možné funkcie zariadenia a následne odovzdané objednávateľovi. Dodávateľ tiež odovzdá inštalačný a užívateľský manuál.

1.3 Po vykonaní samotného diela a po jeho odovzdaní objednávateľovi, sa objednávateľ zaväzuje podpísať montážnikmi riadne vypísaný montážny, prípadne servisný list a faktúru na vyplatenie zhotoveného diela. Svojim podpisom objednávateľ súhlasí s vykonaným dielom, ktoré mu bolo následne odovzdané.

1.4 Ak by z najakých príčin, neprítomnosti, nemohol objednávateľ podpísať montážny list, faktúru, môže ju prevziať a podpísať plnoletá osoba bývajúca v spoločnej domácnosti, prípadne zamestnanec.

NDk0ZGIzM